-covid-19ชุมชน

ดีเดย์ 1มิ.ย.นี้ พัทยาเปิดชายหาดรับนักท่องเที่ยว พร้อมจัดมาตรการ เว้นระยะห่างเตียง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยานั้นจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ ทั้งการเล่นน้ำ อาบแดด รวมถึงมาใช้บริการร่มเตียงได้ ซึ่งมาตรการในการให้บริการร่มเตียง โดยกำหนดรูปแบบในการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing

ทั้งนี้เมืองพัทยาจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน ในรูปแบบใหม่ตาม ที่ ศบค.ได้กำหนด จากเดิมกำหนดให้ใช้พื้นที่กางร่มเตียงผ้าใบตามอัตราส่วน 1 ล็อค ต่อ 1 ราย ในพื้นที่ 9×7 เมตร และห้ามปรุงอาหารในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเปลี่ยนแปลงวันหยุด จากเดิมหยุดทุกวันพุธ รวมเป็น 4 วันต่อเดือน เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นหยุดต่อเนื่อง 3 วัน คือ วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี กลางเดือน หากสัปดาห์นั้นตรงกับวันหยุดราชการ จะเปลี่ยนแปลงเลื่อนไปสัปดาห์อื่นแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาปรับปรุงชายหาด และทำความสะอาด

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สำรวจและออกแบบการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียนให้มีความเหมาะสมตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณารูปแบบใหม่ต่อไป

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ส่วนอัตราค่าบริการเตียงผ้าใบนั้นยังคงคิดในราคาเดิม คือ เตียงพับพลาสติก แบบนอน ค่าบริการ 100 บาท ส่วนเตียงผ้าใบ ค่าบริการไม่เกิน 50 บาท ทั้งนี้ยังคงใช้ระเบียบร่มเตียงเดิมที่เมืองพัทยาได้กำหนดให้กับผู้ประกอบการร่มเตียงที่ยึดถือปฏิบัติกันมา