วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+covid-19ชุมชน

พระ-เณร-จิตอาสา วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ร่วมแรงจัดถุงยังชีพ พร้อมแจกผู้เดือดร้อนจากโควิด-19

ที่วัดชัยมงคลพระอารามพลวง ตลอดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง นำพระภิกษุสงฆ์กว่า 10 รูป พร้อมด้วย ร่วมบรรจุถุงยังชีพกว่า 1500 ถุง อย่างขมักเขม่น .เพื่อเตรียมความพร้อมในการแจกแก่ประชาชนที่ยากไร้ ที่ประสบวิกฤตโควิด-19 ในวันที่19พ.ค.นี้

พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ เป็นการแจกของช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่ทางวัดจัดขึ้น ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก

ในการแจกถุงยังชีพนี้ ทางวัดเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น. จากนั้นผู้ที่รับบัตรคิวจะได้รับอาหารกล่องเพื่อทานอาหารเช้ากันก่อน จากนั้นเวลา 08.00 น. จึงเริ่มแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่มีบัตรคิว โดยในถุงยังชีพ 1 ถุง จะประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กิโล น้ำมัน ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำปลา สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้นานกว่า 1 สัปดาห์ สำหรับ 1 คน