+ชุมชน

ผู้รับเหมาแจงเหตุก่อสร้างระบบน้ำซอย 5 ธันวาล่าช้า ขอเวลาอีกไม่นานปิดจ๊อบ

หลังจากที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างบริษัทพรอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา) งบประมาณจำนวน 7,700,00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อรับน้ำที่ไหลบ่าสู่ชุมชน ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำได้จำนวนมาก ก่อนต่อท่อระบายจากบ่อเข้าระบบสูบในระยะ 12 เมตร เพื่อสูบน้ำไปลงคลองนาเกลือ โดยจะมีการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 5X40 เมตร ลึก 4.5 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำฝน HDPE ขนาด 2,000 มิลลิเมตร และวางท่อระบายน้ำเสีย HDPE ขนาด 800 มิลลิเมตร รวมทั้งงานก่อสร้าง Box Culvert ระบายน้ำ ขนาด 1.25 x 1.25 เมตร ยาว 49 เมตร จำนวน 5 จุด โดยการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จะแล้วเสร็จ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 แต่มาถึงปัจจุบันการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง

ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายพิษณุ ยามาซากิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ถึงความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ที่ล่วงเลยกำหนดเสร็จมาหลายเดือน แต่การก่อสร้างก็ยังไม่เรียบร้อย ว่า จากสัญญาว่าจ้างของโครงการดังกล่าวที่จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคม 2562 แต่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาการก่อสร้างพื้นที่บริเวณหน้าปากซอยจะต้องมีการเจาะเสาเข็มพืด หรือ ชีทไพล์ ซึ่งระหว่างการเจาะเสาเข็มพืด หรือ ชีทไพล์ นั้นเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นระหว่างก่อสร้าง ทำให้ชาวบ้านที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบและมีการร้องเรียน ทำให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาเมืองพัทยาและผู้รับจ้างร่วมหารือแนวทางการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ด้วยการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ ซึ่งการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่นั้นทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากเดิมที่มีการขุดบ่อลึก 6 เมตร เพื่อเจาะเสาเข็มพืด หรือ ชีทไพล์ ลงไปใต้ดินลึก 8 เมตร เปลี่ยนแปลงมาเป็นการวางบล็อกคอนเวิร์ส ในความลึก 2.50 เมตร เพื่อลดการเจาะชีทไพล์ ทั้งนี้การออกแบบใหม่และการคำนวณราคาใหม่นั้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา) ได้มีการหยุดชะงักไป และมีการเริ่มสัญญาการก่อสร้างใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

นายพิษณุ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ปัญหาที่พบในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา) คือสภาพดินใต้ผิวถนนเป็นดินเหลวและลึกลงไปจะเป็นดินแข็ง ซึ่งช่วงที่ขุด 2.50 เมตร เพื่อวางบล็อกคอนเวิร์ส ทำให้มีน้ำซึมอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการวางแผนการปรับสภาพและดูดน้ำที่ซึมออกตลอดเวลาเพื่อจะสามารถวางบล็อกคอนเวิร์สได้

กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยอีกว่า สำหรับบล็อกคอนเวิร์สที่จะวางนั้นเป็นการหล่อในพื้นที่ก่อสร้างไม่ใช่บล็อกคอนเวิร์สที่สำเร็จรูปแล้วนำมาวางจึงทำให้ความล่าช้าในการก่อสร้างเพิ่มเป็น 2 เท่า ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว 40 กว่าเมตร จากแบบเดิมจะมีการขุดบล็อกคอนเวิร์ส 20 เมตร แต่หลังมีการปรับแบบจะมีการขุดวางบล็อกคอนเวิร์ส ยาวประมาณ 110 เมตร ทำให้มีความยาวเพิ่มขึ้นแทนความลึกที่หายไปจากการที่ไม่สามารถการเจาะชีทไพล์ได้ คาดว่าการก่อสร้างหลังปรับรูปแบบใหม่ไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจะใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง30-45 วันต่อจากนี้