สยามคูโบต้า ปันสุข บริจาคอ้อยพันธุ์ดี กว่า 5 ตัน ให้กับช้าง สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้บริจาคอ้อย จำนวนกว่า 5 ตัน ให้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งเป็นอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ปลูกแบบปลอดสารเคมี ด้วยวิธีการ KAS ระบบน้ำหยด ทำให้ต้นมีความสูงเท่ากันทั้งแปลง ได้ผลผลิตคุณภาพดี จากคูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้า โดยใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนบนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การส่งมอบอ้อยให้กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในครั้งนี้ ทางสวนสัตว์ฯ จะใช้เป็นอาหารเสริมให้กับช้าง ทำให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสามารถประหยัดค่าอาหารช้างได้ถึง 16,000 บาท