-covid-19ชุมชน

ผช.รมต.วธ.ร่วมกับYWCA กรุงเทพ-ศูนย์พัทยา ลุยมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19  

                หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรัฐบาลจึงได้ประกาศให้มีการปิดสถานบริการ และสถานบันเทิงต่างๆ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งทางเมืองพัทยาเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับผลกระทบ

                ต่อมา เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ มาบสอง-หนองใหญ่ ซอย 10 ทางด้าน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นายเอกสิทธ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา น.ส.ไพรชิต เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพ-ศูนย์พัทยา และนางปัทมา ชาญเชี่ยว ผอ.กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

           สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ประชาชนในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าวสารกว่า 500 กิโลกรัม ไข่ไก่ 3,000 ฟอง และถุงยังชีพ มอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 100 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อหวังช่วยเยียวยาให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้

            ด้าน ป้าสำรวย วิชิต อายุ 61 ปี ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ได้กล่าวขอบคุณ และรู้สึกซาบซึ้ง ที่ได้นำข้าวสาร ไข่ไก่ และสิ่งของ มามอบให้ในวันที่ชาวบ้านกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้