+covid-19ชุมชน

มอบแล้วจ้า..เงินเยียวยาผลกระทบจากพิษโควิด-19 อบจ.ชลบุรี จัดให้ครอบครัวละ1พันบาท

ที่เทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 09:00น. วันที่ 8 พ.ค.2563 นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี เป็นผู้แทนนายก อบจ.ชลบุรี มอบเงินเยียวยาให้กับชาวบ้าน ครัวเรือนละ1,000บาท ตามโครงการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด19) โดยมีนายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายก ทต.บางละมุง ให้การต้อนรับ

ทางเทศบาลฯได้มอบเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 เป็นวันแรก แบ่งออกเป็นสองรอบ รอบเช้า-รอบบ่าย ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค.63 (ช้า)เวลา 09.00 น.ถึง 12.00น. (บ่าย) เวลา 13.00น.ถึง 16.00น.

ส่วนรอบเช้าวันนี้ มอบเงินเยียวยาให้กับชุมชนตลาดโรงโป๊ะหมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเนินทรายหมู่ที่ 1

รอบบ่ายมีชุมชนชายทะเลหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านโรงโป๊ะหมู่ที่3 ชุมชนบ้านหนองเกตุน้อยหมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนเตี้ย(ในเขต ทต.บางละมุงหมู่ที่ 2)

และใน วันที่ 9 พ.ค.63 รอบเช้า จะมอบเงินเยียวยา ให้กับชุมชนบางละมุงฝั่งธน หมู่ที่ 4 ชุมชน รอบบ่ายชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ 5 (หรือตามประกาศจากเทศบาล)

ทั้งนี้เทศบาลตำบลบางละมุงได้ดำเนินการในการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ที่ประสงค์รับเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นบางส่วน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินสามารถมารับได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว

เช่นเดียวกับที่ โดมเทศบาลตำบลโป่ง นายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายประเนิม ศิริรูป นายกเทศบาลตำบลโป่ง นำทีมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ทำการแจกเงินเยียวยา แก่ผู้ได้รับผลกระทบพิษโควิด-19 หลังจากที่พบว่าทางเทศบาลตำบลโป่งได้เปิดลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยพบว่าในพื้นที่ตำบลโป่งมีผู้มาลงทะเบียนแล้วผ่านการพิจารณากว่า 1400 ราย ซึ่งทั้งหมดของผู้มาขอรับลงทะเบียนมีความประสงค์ในการขอรับเงินสด ทางเทศบาลตำบลโป่งจึงได้ประสานกับทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการลงพื้นที่ทำการแจกเงินช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยแบ่งประชาชนออกมารับด้วยกัน 5 หมู่ ประกอบไปด้วย ม.1 , ม.2 ม.3 ,ม.7 และ ม. 8 จำนวนทั้งสิ้น กว่า 700 ครัวเรือน

นายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การแจกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตโควิด-19นั้น พบว่าเป็นกรณีเร่งด่วนที่ทางหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการคัดกรองและประสานความร่วมมือ ซึ่งในวันนี้พบว่าประชาชนที่มารับเงินเยียวยา ต่างชื่นชมในการช่วยเหลือครั้งนี้ของทาง อบจ.ชลบุรี ที่พบว่าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก ซึ่งก็พบว่าล่าสุดยังคงมีประชาชนบางครัวเรือนที่ยังไม่ได้มารับการลงทะเบียนในการเยียวยา ทั้งนี้พบว่าทาง อบจ.ชลบุรี เตรียมจะเปิดการลงทะเบียนในรอบที่ 2 อีกครั้ง ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายในเร็ววันนี้ โดยบรรยากาศในการรับความช่วยเหลือพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย