โรงเรียนเมืองพัทยา 3 จัดทำบุญตักบาตร- ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) (12 ก.ค.2565) นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี2565 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และมีนางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ มีผู้ปกครองนักเรียนบางรายเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นในเวลาต่อมา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ถวายแด่พระสงฆ์ ไว้เป็นเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

นายศรชัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมประจำถิ่นให้แก่เยาวชน บุตรหลานของคนในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสเข้าวัด มาทำบุญ โดยเฉพาะอย่างน้อยในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.