เอาจริง! “สนธยา” สั่นปิดทุกชายหาด ห้ามนั่งมั่วสุมริมทะเล ฝ่าฝืนสั่งดำเนินคดีทันที

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ส่วนวิศวกรรมจราจรและขนส่งเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการนำรั้วเหล็กและเทปทำการกั้นเขตห้ามใช้พื้นที่บนชายหาด ทั้ง 9 จุด ก่อนจะมีการดำเนินอย่างเข้มข้นในวันที่ 9 พฤษภาคม นี้ เพื่อเฝ้าระวังประชาชนและนักท่องเที่ยวมานั่งร่วมกุล่มกันก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งผ่อนผันตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ได้มีการผ่อนปรนพื้นที่ดังกล่าว โดยเน้นให้ประชาชนมาออกกำลังกายเฉพาะทางเท้า แต่ไม่อนุญาตให้ลงไปในหาดทรายชายหาด ทั้งการเล่นกีฬากลางแจ้ง ที่ต้องไม่เข้าข่ายลักษณะของการมั่วสุม และห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานโดย เฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปทำกิจกรรมใด ๆ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการปิดชายหาดทุกหาดในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการปิดจุดคัดกรองการเขช้า-ออกเมืองพัทยา ทั้ง 8 จุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมาจนถึงวันเกินกว่า 21 วันแล้วที่พื้นที่เมืองพัทยาไม่พบผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ทางรัฐบาลได้มีการประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ อีกทั้งในประกาศดังกล่าวได้มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณทางเท้าหรือสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายเท่านั้น และห้ามให้มีการรวมกลุ่มสังสรรค์หรือมีกิจกรรมอื่นนอกจากการออกกำลังกาย ทำให้เมืองพัทยาต้องมีการออกมาตรการเข้มข้นในพื้นที่ชายหาดต่อเนื่องต่อไป โดยที่ผ่านมาก็ได้มีมาตรการห้ามใช้พื้นที่ชายหาดแต่ยังพบมีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งมารวมกลุ่มทำกิจกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจ สภ.เมืองพัทยาก็ได้มีการดำเนินการตักเตือนและจับกุมตามขั้นตอนกฎหมายไปแล้ว

ทั้งนี้ได้มีการผ่อนปรนให้ออกกำลังกายได้เมืองพัทยาจึงต้องดำเนินการกวดขันอย่างเข้มข้นอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง ซึ่งการดำเนินที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกฝ่าย แต่ในวันนี้สำหรับพื้นที่บริเวณชายหาดทุกหาดประชาชนสามรถจะมาออกกำลังกายได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถมารวมกลุ่มกัน นั่งพักผ่อนพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมอื่น ๆไม่ได้อย่างเด็ดขาด เมืองพัทยาจึงต้องดำเนินการปิดพื้นที่ชายหาดอย่างเข้มข้น

นายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการดำเนินการนั้นจะมีการนำแผงเหล็กและและเทปทำการกั้นเขตห้ามใช้พื้นที่บนชายหาด ทั้ง 9 จุด ประกอบด้วย หาดพัทยา จอมเทียน หาดพระตำหนัก หาดโคซี่ หาดวงศ์อมาตย์ หาดกระทิงราย สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และลานท่าเรือบาลีฮาย นอกจากนี้ยังได้มีการติดป้ายประกาศหลากหลายภาษาและการนำโดรนมีบินประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่บริเวณชายหาดได้รับรู้ พร้อมทั้งนี้จะมีกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนมาประจำทุกชายหาด ตั้งแต่เวลา 9.00น.ไปถึงเวลา 21.00น.ของทุกวัน เพื่อให้พื้นที่เมืองพัทยาปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19และเป็นศูนย์ต่อไป ทั้งนี้หากพบผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจะดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำคุก 1 ปี ปรับ100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคและบทลงโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ส่วนเมืองพัทยาจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและดูแลพื้นที่ในการส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปกครองมาดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมาย