เมืองพัทยาเปิดอาคารสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวรองรับEEC

ที่ อาคารสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา สมาชิกสภาเขต 3 ข้าราชการ ประกอบพิธีเปิดอาคารเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน โดยนิมนต์พระจากวัดใหญ่สำราญ (เกาะล้าน) จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคล ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและชาวชุมชนเกาะล้าน ร่วมพิธี

สำหรับอาคารสำนักงาน เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ก่อสร้างมานานกว่า 10 ปี จนเกิดความทรุดโทรม ไม่พร้อมที่จะให้บริการประชาชนที่จะมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยาจึงขออนุมัติงบประมาณต่อสภาเมืองพัทยา จำนวน 14,655,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าว ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รองรับการเจริญเติบโตเกาะท่องเที่ยวของ EEC

อาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายจำนวน 2 ห้อง ชั้นล่าง ประกอบด้วยห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 2 ห้อง ห้องพยาบาลฉุกเฉิน 1 ห้อง ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการอย่างเต็มระบบ

ส่วนวันหยุดมีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนมาให้บริการประชาชน โดยบูรณาการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่กู้ภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะล้าน