ฉีดวัคซีนเข็มแรกบางละมุงส่อไม่ลงล็อค หลังปรับลดจำนวนจัดสรรวัคซีนล รอกำหนดวันฉีดอีกครั้ง

เมืองพัทยา (14 พ.ค.) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากอำเภอบางละมุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เชื่อมโยง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับขั้นตอน การจัดเตรียมความพร้อม และระยะเวลาในการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมาเพื่อดำเนินการตามแผนในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคมนี้ จำนวน 20,000 โดส โดยเน้นไปในที่ประชาชนและผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยมีแผนดำเนินการฉีดวัคซีนครบรายละ 2 โดส ในอัตราสัดส่วน 70% ภายในเดือนมิถุนายนนี้

นายมาโนช ระบุว่า ตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางฝ่ายปกครองและสำนัก งานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ว่าวัคซีนที่แต่เดิมที่ภาครัฐจะจัดสรรให้อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ในสัดส่วน 30,000 โดสนั้น ต้องลดลงเหลือ 20,000 โดสเนื่องจากมีความจำเป็นในพื้นที่เสี่ยงอื่นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการรองรับการฉีดวัคซีนไว้จำนวน 5 จุด เพื่อกระจายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและรวดเร็วในระยะเวลา 1 วันในวัคซีนเข็มแรก ซึ่งแต่เดิมกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าจากการหารือ ขณะนี้มีปัญหาเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไม่เพียงพอ จึงต้องปรับลดพื้นที่จากเดิม 5 จุดเหลือเพียง 4 จุด คือ ที่ รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.เมืองพัทยา ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลโป่ง และสนามกีฬาในร่มภาคตะ วันออกเท่านั้น

รองนายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่การฉีดไว้ในสัดส่วนความสามารถที่แตกต่างกัน โดยที่ รพ.กรุงเทพพัทยา จะรับในส่วนของผู้ที่อยู่ในเขตพัทยาเป็นหลัก สามารถฉีดไว้จำนวน 5,000 โดส รพ.เมืองพัทยา ที่จะเน้นประชา กรในกลุ่มเกาะล้านและกลางเมืองจำนวน 2,000 โดส ที่เทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งรับเอาพื้นที่ของเขาไม้แก้วรวมไปด้วยจำนวน 1,500 โดส และที่สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออกจำนวน 11,500 โดส ซึ่งจะรวมทั้งในส่วนของ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลตะเคียนเตี้ย และบางละมุง โดยในส่วนนี้อาจจะมีประชาชนบางส่วนที่จะขอเข้ามาฉีดในลักษณะแบบ Walk In สามารถกระทำได้หากมีวัคซีนเหลือพอที่จะแจกจ่ายให้ได้

นายมาโนช กล่าวต่อไปว่าสิ่งที่เป็นห่วงขนาดนี้คือปัจจุบันยังไม่ได้รับความชัดเจนจากส่วนกลางเลยว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่ และจะให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อมาฉีดวัคซีนวันไหน เนื่องจากได้รับแจ้งว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดทั้ง 2 อย่าง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบไปแล้ว เมื่อไม่มีความชัดเจนอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและมีปัญหาได้ จึงอยากให้ประชาชนคอยติดตามข่าวสารและข้อมูลประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยา หรือหน่วยงานราชการต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วย.