-ชุมชน

ปชช.ชื่นชม Lock Down พัทยา 19 วัน ได้ผลไร้ไผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม

หลังจาก เมืองพัทยา ปฏิบัติภารกิจ Lock Down เมือง ตั้ง 8 จุดคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นการสแกนคนเข้าออกพื้นที่ หากไม่ใช่มีที่พำนักในพัทยา หรือมาทำงานในพัทยา จะไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยา เด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็นเวลา 19 วัน จนทำให้ จากที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่เมืองพัทยา พบผู้ป่วยโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง

แต่ด้วความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงภาคประชาชน เหล่าจิตอาสา อาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่พัทยาเอง ทำให้ล่าสุดไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่แล้วนั้น สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพัทยา ต่างชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วนที่เสียสละและเข้มงวดในการคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเต็มที่

นางสาวณัฐากร การะเกตุ ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาเปิดเผยว่า ที่ผ่านมารู้สึกอุ่นใจเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ประจำด่านคอนคัดกรองบุคคลเข้าออก ซึ่งแรกๆ ก็มีความไม่สะดวกสบายบ้าง แต่พอนานไปหลายคนปรับตัวได้ รวมถึงจำนวนผู้ป่วยก็ไม่เพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นผลงานที่ทุกๆ คนคาดหวัง แต่พอเมืองพัทยาเลิกตั้งจุดคัดกรองไป เริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม่ ทั้งนี้เชื่อว่าหากทุกคนปฏิบัติตัวตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มข้น น่าจะไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ด้านนางวิลาวรรณ ค้ำจุน ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาอีกรายก็เผยว่า หลังจากที่เมืองพัทยาเลิกตั้งจุดตรวจคัดกรองก็เริ่มอดคิดไม่ได้ว่าจะมีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาการตั้งจุดคัดกรองถือว่าเป็นด่านแรกที่กรองความเสี่ยงของคนนอกพื้นที่ๆ จะเดินทางเข้าออกมาในพื้นที่เมืองพัทยา เพราะที่ผ่านมาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับมาจากคนนอกแทบทั้งสิ้น ในช่วงนี้ประชาชนอย่างเราๆ ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดไว้ อาทิ ลดการรวมกลุ่ม สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกพื้นที่ ล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น