+บริหารท้องถิ่น

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

ที่ทางเข้าวิทยาลัยมหาดไทย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา นายลิขิต ศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรม โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางละมุง จะดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น บริเวณถนนบางละมุง เพื่อสร้างความสวยงาม ปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้มีความร่มรื่น ร่มเย็น มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลังผู้บริหารได้ปลูกต้นไม้เสร็จ ทางกองช่างเทศบาลตำบลบางละมุง จะดูแล รดน้ำต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต งอกงามต่อไป

สำหรับต้นทองอุไร เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทองอร่าม และทนแดด ทนฝนได้ดี ปลูกขึ้นได้ง่าย ดอกจะออกทั้งปี แต่ดอกจะร่วงง่าย เชื่อกันว่า ทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร และอีกชื่อหนึ่งของทองอุไร ก็คือ “ดอกสร้อยทอง” ก็ถือว่าเป็นมงคลนามด้วยเช่นกัน และก็ยังมีความเชื่อกันว่า ทองอุไร จะเสริมวาสนาบารมี ช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ ได้มีเกียรติมีลาภยศสูงส่งอีกด้วย

นอกจากนี้ ต้นทองอุไร ยังสามารถใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวาน และโรคเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหารได้ ทองอุไร เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ชอบน้ำขัง ควรปลูกในที่ดอน หรือที่สูงที่ไม่มีน้ำท่วมขัง ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นทองอุไรก็คือดินร่วน มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต เราควรหมั่นใส่ปุ๋ยอินทรีย์อยู่เสมอเพื่อที่จะให้ดอกนั้นออกตลอดทั้งปี และควรที่จะตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอ ต้นทองอุไรจะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง นอกจากนั้น ทองอุไร จะเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบแสงแดดตลอดทั้งวัน ช่วงแดดออกดอกจะบานสวยเหลืองอร่างดั่งทองคำ มีความสวยงามมากหากปลูกไว้หลายต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณริมถนน จะทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก