+บริหารท้องถิ่น

แล้งมาแน่!! กปภ.พัทยา ชี้ปีนี้ฝนมาน้อย คาดแล้งหนักกว่าปี 58 เตรียมทำแผนเสริมท่อ เพิ่มกำลังการผลิต 

(30 ตุลาคม 2562 )จากรณีหลายคนวิตกกังวลเกี่ยวกันเรื่องของภัยแล้ง หลังจากที่พบว่าในหลายจังหวัดของประเทศไทยก็กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาพบว่าฝนไม่ตกตามที่ได้มีการคาดเดาไว้  เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงมานาน  ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำที่หล่อเลี้ยงเมืองพัทยา ทั้ง 5 อ่าง ลดน้อยลงไปกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันกว่า 60% ทำให้เกิดการกังวลว่าในปี 2563 นี้ พัทยาจะรอดพ้นภาวะภัยแล้วหรือไม่

นายสุทัศน์ นุชปาน  ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาเปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์น้ำดิบทั้ง 5 อ่างในพื้นที่พัทยา ปัจจุบันพบว่า  มีน้ำคงเหลือ 12.96  ล้านลบ.ม. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 32.46 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำในปี 2561 ในวันเดียวกัน พบว่ามีปริมาณน้ำ 36.73 ล้านลบ.ม.คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 92.00 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าปีก่อน 23.77 ล้านลบ.ม.หรือน้อยกว่าปี 2561 ถึง 59.54 เปอร์เซ็นต์ และจากสถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้ในปี 2563 ในพื้นที่พัทยาอาจจะประสบภาวะภัยแล้ง ถ้าในเดือนพฤศจิกายน ยังไม่มีพายุเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจากปริมาณน้ำในปัจจุบัน ทำให้คาดการณ์สถานการณ์น้ำจะสาหัสมากกว่าปี 2558

สำหรับการแก้ปัญหานั้น ผจก.กปภ.พัทยา กล่าวว่าการประปาส่วนภูมิภาคพัทยา วางแผนในการรับมือในปี 2563 ที่อาจจะเกิดภาวะภัยแล้ว เสริมกำลังการผลิต และวางแนวท่อเพิ่ม  เริ่มจากเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ 4 เครื่องพร้อมกัน จากสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง จากนั้นนำน้ำดิบจากสถานีสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล ปล่อยลงสระสถานีผลิตน้ำมาบยางพร พร้อมวางท่อ 900 มม.เพิ่ม และเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า เพิ่มแพสูบน้ำ เพิ่มเครื่องสูบน้ำ 900 มม. เพื่อส่งน้ำมายังสถานีผลิตน้ำหนองกลางดง เพิ่มท่อ 600 มม.เป็นท่อชั่วคราว  และท่อ 900  มม. ส่งยังอ่างเก็บน้ำบางพระพร้อมดำเนินการวางท่อ 900 มม. เพื่อให้การดำเนินการส่งน้ำดิบสามารถทำได้ในปริมาณที่มากขึ้น  

จากนั้นจะสูบน้ำดิบทั้ง 5 อ่างมาทดแทนกัน พร้อมประสานท่อและวางท่อเพิ่ม พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตที่สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล และ สถานีผลิตน้ำบางละมุง  ติดตั้งบูทเตอร์ ดึงน้ำจากสัตหีบเข้าพื้นที่สูงมากขึ้น พร้อมลอกร่องน้ำ และสูบน้ำจาก 5 อ่างที่แห้ง เพื่อเป็นการดึงน้ำจากร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ไม่สามารถไหลมารวมที่จุดสูบน้ำของแต่ละอ่างให้มารวมกันตามจุดสูบน้ำ  เพื่อที่จะได้นำน้ำตามร่องน้ำต่างๆ มาใช้ได้  และลดพื้นที่การจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำมาบประชัน  สถานีผลิตน้ำชากนอก  โดยจ่ายจากสถานีสำนักงาน และ สถานีผลิตน้ำบางละมุงแทน

นายสุทัศน์ กล่าวอีกว่า จะใช้หลักการเพิ่มการใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อลดการใช้น้ำ 5 อ่างให้มากที่สุด บริหารน้ำ 5 อ่างให้สามารถทดแทนกันได้ และขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้ว แต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของความชื้นจึงทำให้การทำฝนหลวงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ นอกจากนี้เตรียมซื้อน้ำดิบจาก อีสวอเตอร์ในปริมาณสูงสุด และซื้อน้ำประปาจากสัตหีบในปริมาณที่สูงสุด พร้อมลดการจ่ายน้ำ ลดแรงดันน้ำ จ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม  เรื่องของการแจ้งท่อแตก  ท่อรั่วก็ยังเป็นเรื่องที่ยังคงเน้นย้ำ หากประชาชนพบเห็นท่อ แตก ท่อรั่ว สามารถแจ้งมาได้ที่ 038 038-222461-5 ต่อ 104 , 132