+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาขยายเวลาสัญญาก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาด

            นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชายหาดอย่างถาวร

            นายพัฒนา กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา ในระยะทาง 2,800 เมตร เมืองพัทยาได้มีการทุ่มงบประมาณกว่า 98 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนชายหาดพัทยาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา จึงดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยาขึ้น โดยการดำเนินโครงการนั้นจะเป็นนงานก่อสร้าง Box Culvert ความยาว 900 เมตร กว้าง 2 เมตร พร้อมว่างท่อ HDPE ความยาว 1,800 เมตร ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร รวมถึงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนน จากเดิมที่มีกว้างเพียง 40 เซนติเมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ส่งผลให้การระบายน้ำถนนชายหาดมีความล่าช้า จึงจะทำการเพิ่มขนาดรางระบายน้ำผิวถนนความกว้าง 1 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายบนผิวถนนได้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการก่อสร้างในการวาง Box Culvert ความยาว 900 เมตรนั้นจะมีการดำเนินการระบายน้ำจากผิวถนนลงท่อระบายน้ำเข้าระบบต่อไป

            สำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวขณะนี้ใกล้จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่จะมีบางช่วงที่ต้องรอการแก้ไขบริเวณศาลเจ้าพ่อเกษงาม ซึ่งติดปัญหาสายไฟแรงสูงใต้ผิวถนนขวางแนวทางวางท่อ จะต้องประสานไปยังการไฟฟ้ามาดำเนินการสายไฟแรงสูงดังกล่าวออกไป เนื่องจกาเป้นสายฟ้าแรงสุงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคของการไฟฟ้ามาดำเนินการ หากผู้รับเหมาดำเนินการโดยลำพังหวั่นจะเกิดอันตราย นอกจากนี้ยังพบพื้นที่ก่อสร้างบริเวณโค้งดุสิตที่จะต้องมีการย้ายเซฟตี้โรลเลอร์ออกเพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมกับท่อระบายน้ำใหม่เข้าด้วยกัน

            ทั้งนี้สัญญาว่าจ้างก่อสร้างจะสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ด้วยติดปัญหาอุปสรรคของของสายไฟแรงสูงที่อยุ่ใต้ผิวถนนรวม 30 กว่า จุด เมืองพัทยาจึงได้มีการต่อสัญญาว่าวจ้างให้กับผู้รับเหมาอีก 1 เดือน  ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยสัญญาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ต้องอยู่ที่การไฟฟ้าว่าจะลงพื้นที่ดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ผิวถนนให้กับเมืองพัทยาเมื่อไหร่

            รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่าในส่วนของการย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ผิวถนนนั้นจะให้นายกเมืองพัทยาประสานไปกับผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากรอเสนอตามโครงการของการไฟฟ้าตามปีงบประมาณนั้น คาดว่าจะใช้ระยะเวาลในการดำเนินการนาน หวั่นประชาชนได้รับความเดือนร้อน ส่วนบริเวณไหนที่มีการวางท่อระบายน้ำก็ได้ให้ผู้รับเหมาเร่งคืนผิวถนนทางเท้าให้เป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้หากโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา แล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ชายหาดพัทยาได้ 100 % ยกเว้นในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่อง 2-3 วันและมีปริมาณเกิน 100 มิลลิเมตร อาจจะมีน้ำเอ่อล้นบนผิวถนนบ้าง เมืองพัทยาก็จะแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำบริเวณถนนชายหาดอีกทางหนึ่ง

            สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เมืองพัทยานั้น เมืองพัทยาไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพียงจุดเดียว แต่แก้ไขปัญหาตั้งแต่พื้นที่ด้านบนฝั่งหนองปรือ ห้วยใหญ่ และตะเคี้ยนเตี้ย ซึ่งแก้ไขเป็นจุด ๆ โดยใช้วิธีบายพาสน้ำไม่ให้ระบายมาทางคลองพัทยาใต้เพียงทางเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เมืองพัทยาแบบถาวรต่อไป