+covid-19บริหารท้องถิ่น

กฟภ.พัทยา เข้มคัดกรองผู้มาใช้บริการ ลดการทำงานร่วมกัน

พัทยา ( 3 เมษายน 2563) นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตราการเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการที่ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยาพัทยาว่า ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยานั้นได้เข้มงวดตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณะสุขทุกประการ ตั้งแต่เรื่องของระบบคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และคอยแนะนำในเรื่องของการเข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนในการคัดกรอง โดยขั้นตอนแรก จะมีเจลล้างมือคอยบริการที่สว่นหน้า จากนั้นผู้ใช้บริการต้องได้ผ่านการวัดอุณหภูมิ หากพบว่าไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ แต่หากพบว่าเกินทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้นั่งพักผ่อนด้านนอก เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นอาจจะมาจากอากาศที่ร้อนด้านนอก จากนั้นก็กลับมาวัดอุณหภูมิใหม่อีกครั้ง หากพบว่ามีไข้ ทางเจ้าหน้าที่จะให้นั่งคอยด้านนอก และจะมีเจ้าหน้าที่จากด้านในออกมารับบริการและดำเนินการให้

ในส่วนของบริการในด้านต่างๆ ตอนนี้ ทั้งในเรื่องของการขอรับเงินค่าประกันผู้ใช้ไฟฟรี ทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นของการไฟฟ้า เพื่อลดวงจรและลดขั้นตอนในการพบปะกัน ซึ่งการดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในการดำเนินการในขั้นตอนที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของพนักงานการไฟฟ้าเอง บางส่วนที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ก็ให้ทำงานแบบ WORK FROM HOME เพื่อลดขั้นตอนของการพบปะกัน บางส่วนก็มาทำงานแบบช่วงเวลา โดยเวาลาเข้าทำงานและเวลาออกงานไม่พร้อมกัน เพื่อลดการแออัด

นอกจากนี้ในส่วนของการปฏิบัติงานในองค์กร ขอความร่วมมือพนักงานทุกคนใส่แมสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไววัสโควิด-19 ซึ่งมาตรการในการดำเนินการด้านความปลอดภัยของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยานั้นพบว่าได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ทางกระทรวงสาธารณะสุขขอความร่วมมือ และจะดำเนินการเรื่อยไปอย่างเข้มข้น จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น โดยพบว่าที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี.