สมาคมไทย-ไต้หวันจังหวัดชลบุรี มอบหน้ากากอนามัย แก่บุคคลกรทางการแพทย์

                นายภาคิน ซื่อมงคลกุล นายกสมาคมไทย-ไต้หวันจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายริชาร์ต ลี รองนายกสมาคมสมาคมไทย-ไต้หวันจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมสมาคมไทย-ไต้หวันจังหวัดชลบุรี หน้ากากอนามัยจำนวน 10,800 ชิ้น สนับสนุนการทำงานให้กับบุคลการทางการแพทย์ โดยมี นายสธยา คุณปลื้มนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย

                นายภาคิน ซื่อมงคลกุล นายกสมาคมไทย-ไต้หวันจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลาการทางแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มีการเดินทางไปมอบในพื้นที่ที่มีการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นพื้นที่สีแดง อาทิ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยมาป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีกทางหนึ่ง