-covid-19ชุมชน

ผกก.สภ.เมืองพัทยา วอนผู้ใจบุญปฏิบัติตามมาตรการแจกจ่ายสิ่งของอย่างเคร่งครัด

พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีประกาศคำสั่งให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค และแจกจ่ายสิ่งของต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกะรทบ นั้นให้ประสานงานกับอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเพื่อที่ให้ทราบก่อนการแจกจ่ายสิ่งของ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ผุ้บริจาคก็ต้องมีการคำนึกเรื่องของเวลาและสถานที่ในการแจกจ่าย พร้อมกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งของจังหวัด

ทั้งนี้หากไม่มีความพร้อมและมาตรการอะไรเลย หวังจะให้เจ้าหน้าที่ของรับไปดำเนินการทั้งหมดก็คงอยากต่อการดำเนินการ การจัดระเบียบในการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญนำสิ่งของ ทั้งอาหารปรุงสุก อาหารแห้งมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลได้ไม่ทุกที่และทั่วถึง ทั้งนี้มีบ้างพื้นที่ที่ไม่มีการแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ทราบก่อนแล้วมีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อมารอรับการบริจาคแบบไม่มีมาตรการแต่จะมาหวังให้เจ้าหน้าที่ไปจัดระเบียบให้ในภายหลังนั้น ทำให้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนบ้างส่วนมีความเข้าใจผิดว่าสามารถทำได้ ซึ่งหากไปอยู่ในสถานการณ์จริงนั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เนื่องจากประชาชนที่เดนิทางมารอรับบริจาคแต่ละคนมาไม่พร้อมกัน อาทิ มีคนมารอรับบริจาค 1,000 คน คนที่มาก่อน มานั่งรอรวมกันกับคนที่มาทีหลัง โดยไม่มีการจัดระเบียบก่อน แต่จะให้เจ้าหน้าที่มาจัดระเรียบลำดับให้ความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทราบได้ว่าประชาชนคนไหนมาก่อนมาหลัง แล้วหากมีการจัดลำดับผิดอะไรจะเกิดขึ้น ณ ตอนนั้นกะจะเกิดเป็นความโกลาหล ชุลมุนวุ่นว่าย

ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการให้มีการประสานเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนทำการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชน เพื่อจะให้มีการจัดมาตรการก่อนที่จะมีการปล่อยมาร่วมตัวชุมชนของประชาชนก่อน หากรายใดไม่มีการประสานหรือแจ้งจึงต้องให้มีการยกเลิกการแจกจ่ายออกไปก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าไม่เห็นใจผู้เดือนร้อน แต่ทุกส่วนต้องเข้าใจบริบทและสานการณ์ในตอนอนนี้ว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญกันอยู่ คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถแพร่กระจ่ายได้ในพื้นที่ที่มีกลุ่มคนรวมกันเป็นจำนวนมาก