วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

อำเภอบางละมุงเตรียมตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน-ทางน้ำช่วงสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมือสวมเสื้อลายดอกตลอดเดือนเม.ย.-15พ.ค.นี้

ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (3 เม.ย.2567) นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางละมุง

ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลอนามัยเจริญพันธุ์ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ตำบลนาเกลือ, ตำบลห้วยใหญ่, ตำบลหนองปลาไหล, และตำบลโป่ง และพิธีมอบเกียรติบัตรชมเชยชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอบางละมุง เข้าร่วมการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่

1.ชมรม TO BE NUMBER ONE 2.ชุมชนตำบลโป่ง 3.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) RDC ชลบุรี 4.เรือนจำพิเศษพัทยา 5.วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 6.โรงเรียนวัดสุทธาวาส 7.อำเภอบางละมุง และ Coach TO BE NUMBER ONE นางนววรรณ ศิริพรหมรังศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ส่วนประเด็นการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และพาครอบครัวสังสรรค์ รื่นเริง และท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆ มักทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ อำเภอบางละมุงจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/อุบัติภัยทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยจัดให้ภาคประชาชนทุกหมู่บ้าน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้ชื่อการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์มีประเพณีทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ดีงาม และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดชลบุรี เช่น ประเพณีวันไหล ประเพณีบุญกลางบ้าน ประเพณีบุญกองข้าว รวมถึงการรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และการสรงน้ำพระ ซึ่งชาวจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันสวมเสื้อลายดอกหรือลายดอกประดู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชลบุรี ดังนั้นอำเภอบางละมุง จึงขอความร่วมมือทุกคน สวมเสื้อลายดอกหรือเสื้อลายดอกประดู่ในทุกวันพุธถึงวันศุกร์ รวมทั้งในวันหรือโอกาสอื่นที่เหมาะสม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-15 พฤษภาคม 2567