-covid-19ศาสนา/วัฒนธรรม

วัดยังต้องปรับตัวสู้โควิด-19 จัดระเบียบญาติโยมเว้นระยะห่างตักบาตร

จากการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการป้องการแพร่ระบาดทั่วประเทศ ทั้งการให้ประชาชนหยุดอยู่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หมั่นล้างมือ และที่สำคัญคือการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing ซึ่งในส่วนของวัด ที่ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น การตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จึงต้องมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของญาติโยมที่มาทำบุญเช่นกัน

ทั้งนี้ พระครูเกษม กิติโสภณ หรือพระอาจารย์จ่อย เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (บางเสร่นอก) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระผู้มีศีลจารวัตรงดงามและเป็นพระนักพัฒนา ได้ปรับตัวสู้กับโรคระบาดโควิ 19 ป้องกันไม่ให้พระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้านที่จะมาทำบุญในช่วงวันพระสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อ โดยการย้ายการประกอบพิธีทางศาสนกิจทำบุญตักบาตรในวันพระ จากบนศาลาการเปรียญวัดลงมาทำบุญตักบาตรด้านล่างที่จัดทำไว้เป็นลานบุญ ให้ญาติโยมได้ร่วมทำบุญตักบาตรดั่งเช่นในอดีตที่ผ่านมา โดยได้จัดระเบียบให้อยู่ห่างกันประมาณ 1-2 เมตร และจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าลานบุญ สร้างความสุขความอุ่นใจให้กับญาติโยมที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญเป็นอย่างยิ่ง และจะปฏิบัติเช่นนี้ทุกๆ วันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อไปด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี