covid-19ภาพข่าว

กิ่งกาชาดบางละมุง มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ รพ.วัดญาณฯ

ที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามฯ (21 เม.ย.63) กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นำโดย นางสาวอิ่มใจ บูรณเจริญกิจ เลขานุการกิ่งฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้ามอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วยชุด PPE จำนวน 250 ชุด และหน้าการอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 74,200 บาท โดยมีนายแพทย์อดิศร ศรีสุริยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19