+บริหารท้องถิ่น

กปภ.พัทยา ยันบริหารน้ำมีพอใช้ หลังอ่างเก็บน้ำมาบประชันแห้งขอด คนลงไปเดินเล่นสุดชิล

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 จากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดและเป็นอ่างเก็บน้ำหลักในการผลิตน้ำสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภค ขณะนี้พบว่า บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชันน้ำแห้งขอด มีน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย จนประชาชนสามารถลงไปเดินในพื้นที่ก้นอ่าง ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

ด้านนายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา เปิดเผยว่า สถานการณ์โดยรวมของน้ำในปีนี้ค่อนข้างจะน้อยกว่าในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะสังเกตได้จากอ่างเก็บน้ำมาบประชันที่มีลักษณะแห้งขอดอย่างเห็นได้ชัด ทำให้สภาวะเช่นนี้ทางประปาจะต้องบริหารจัดการการใช้น้ำประปาอย่างเป็นระบบเพื่อความไม่ประมาท และให้มีน้ำประปาใช้ไปถึงฤดูกาลหน้า โดยทางประปาส่วนภูมิภาคได้ทำการลดแรงดันน้ำลง จ่ายน้ำเป็นเวลา และสลับพื้นที่จ่าย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น พื้นที่สูง และพื้นที่ปลายท่อ อย่างไรก็ตาม ทางประปาเองได้เตรียมรถน้ำ เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถร้องขอมาได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา นอกจากนี้ ยังมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่นำรถน้ำเข้ามาบริการและช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอีกด้วย

สำหรับพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจาก 5 อ่างด้วยกัน ประกอบด้วย อ่างมาบประชัน ความจุ 16.6 ล้าน ลบ.ม. อ่างชากนอกความจุ 7 ล้าน ลบ.ม. อ่างหนองกลางดง ความจุ 7.6 ล้าน ลบ.ม. อ่างห้วยสะพาน ความจุ 3.8 ล้าน ลบ.ม. และอ่างห้วยขุนจิต ความจุ 4.8 ล้าน ลบ.ม. รวมเกือบ 40 บ้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำคงเหลือรวมไม่ถึง 10 % หรือประมาน 3.9 ล้าน ลบ.ม. จะเห็นได้ว่ามีปริมานน้ำดิบคงเหลือค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งทางประปาฯ ได้มีมาตรการจัดหาน้ำจากแหล่งอื่นๆ เข้ามาเสริมในพื้นที่ โดยล่าสุดได้ขอความอนุเคราะห์จากรมชลประทาน ในการขอใช้น้ำจาก อ่างมาบฟักทอง และอ่างห้วยตู้ พื้นที่ อ.สัตหีบ เพื่อให้ผลิตน้ำให้พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่นาจอมเทียน วัดเขาขีจรรย์ และวัดญานสังวรารามวรวิหาร อีกทั้งการประปา ได้ลดกำลังการผลิตน้ำประปาในการแจกจ่ายให้ประชาชน จากวันละ 250,000 ลบ.ม. เหลือเพียง 160,000 ลบ.ม. เพื่อการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกกับสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคมีแผนรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในระยะยาว แต่ขอให้ตระหนักในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ประหยัด เผื่อแผ่ และแบ่งบัน เพื่อให้ได้มีน้ำใช้ถึงฤดูฝนหน้าอย่างทั่วกันต่อไป.