+covid-19ชุมชน

ขอให้ทำแนวทางเดียวกัน! “สนธยา” แจงเหตุ จนท.ระงับแจกของชาวบ้าน เป็นไปตามกฎจังหวัด

จากกรณีที่โลกโซเซียลได้แชร์ภาพประชาชนจำนวนมากมาเข้าคิวรอรับของบริจาค บริเวณการเคหะเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา โดยไม่มีการเว้นระยะในการเข้าคิวรอรับของบริจาค ตามคำสั่งของจังหวัดชลบุรี ที่เน้นย้ำในเรื่องมาตรการเฝ้าระวังโรคในระหว่างกิจกรรมการแจกอาหาร และสิ่งของช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19

กระทั่งต่อมาพบว่าเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาตรวจสอบ จนทราบว่าการแจกสิ่งของในครั้งนี้ ไม่มีการขออนุญาตตามประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาจึงสั่งให้ยุติการแจกของบริจาคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่มารอรับของบริจาคเป็นอย่างมาก โดยชาวบ้านได้ระบายความรู้สึกเกี่ยวกับการแจกของบริจาค ด้วยว่าชาวบ้านไม่ต้องการข้าวกล่องที่หน่วยงานหรือเมืองพัทยาทำมาแจก เพราะส่วนใหญ่ที่เดือดร้อนจากการปิดเมืองนั้น ต้องการจำพวกข้าวสาร อาหารแห้ง มาเก็บไว้มากกว่าเพราะเก็บไว้ ทำกินในวันต่อไปได้

ต่อมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือไปตั้งแต่มีผู้ที่จะมาแจกอาหารแล้วว่า ถ้าจะมีการนำอาหารเครื่องดื่มมาจ่ายแจก ให้คำนึงถึงในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งในขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งจังหวัดชลบุรีลงประกาศไป ณ ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้ที่จะมาแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 ได้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน