วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ภาพข่าว

ประธานสภาเมืองพัทยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 1 และ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนนาเกลือ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง ไข่ไก่ อาหารแห้งและน้ำดื่ม จำนวน 20 ชุด มอบให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อเป็นขวัญกำชังใจ และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นการเบื้องต้น

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วยยากไร ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในครั้งนี้ ด้วยผู้บริหารเมืองพัทยา มีความห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และได้ตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนในพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้ผู้นำชุมชนสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นและเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งนี้ยังได้ควักเงินส่วนตัวเพื่อมอบเป็นรายเดือนให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน เดือน 500 บาท สำหรับการมอบมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ นั้นจะดำเนินการไปตามพื้นที่และชุมชนต่างๆ ในเมืองพัทยา อย่างต่อเนื่องต่อไป