ศาลจังหวัดพัทยา เปิดห้องรอประกันตัวและรอชำระค่าปรับ

ที่ บริเวณชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดพัทยา นายวันชัย แก้วพรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานเปิดห้องรอประกันและรอชำระค่าปรับสำหรับผู้ต้องหา หรือจำเลย ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องของปล่อยชั่วคราวและรอชำระค่าปรับ โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายวันชัย กล่าวว่า ห้องรอประกันและรอชำระค่าปรับสำหรับผู้ต้องหา หรือจำเลย ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องของปล่อยชั่วคราวและรอชำระค่าปรับ ดำเนินการตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ที่ให้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นที่ฐานของผุ้ต้องหาหรือจำเลย โดยกำหนดมาตรการในการขอปล่อยชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพลำคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความสะดวกรวดเร็ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว รวมถึงกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้ต้องหา จำเลย เหยื่ออาชญากรรมผู้เสียหาย ตลอดจนกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมทุกขั้นตอนของกระบวนการทางศาล

อีกทั้งศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่มีขนาดใหญ่และมีคดีสำคัญที่เข้ามาจำนวนมาก ทั้งยังมีคู่ความต่างชาติจำนวนมาก ผลของคำพิพากษาในคดีอาญา จึงเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย ดังนั้นการนำผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเล็กน้อย ไม่ร้ายแรง หรือคดีที่ยอมความได้ อาทิ คดีฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเป็นการฟ้องร้อง เพื่อกลั่นแกล้งกันหรือไม่ และศาลายังไม่มีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ต้องหา หรือจำเลยนั้นได้กระทำความผิดไปควบคุมตัวรวมกันกับนักโทษที่มีอัตราโทษร้ายแรงหรือคดีอุกฉกรรจ์ ทำให้กระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยดังกล่าวและทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งหลักเกณฑ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่จะมาใช้ห้องรอประกันและรอชำระค่าปรับ ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องของปล่อยชั่วคราวและรอชำระค่าปรับนั้น 1.ต้องเป็นคดีที่มีความผิดต่อส่วนตัว หรือคดีที่ยอมความได้ 2.คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ และผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาตั้งแต่ชั้นสอบสวน และ 3.คดีที่ศาลมีคำพิพากษาปรับสถานเดียว และจำเลยประสงค์ของยื่นคำร้องปล่อยชั่วคราวระหว่างชำระค่าปรับ หรืออยู่ระหว่างการรอชำระค่าปรับในวันที่ศาลมีคำพิพากษาเท่านั้น