กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้กำลังพล รล.สุโขทัย หลังผ่านสถานการณ์วิกฤติ

ที่สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (25 ม.ค.2566) พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ พลเรือตรี อนิรุธ สวัสดี รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ให้แก่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย หลังจากที่ผ่านสถานการณ์วิกฤติ โดยมีชมรมภริยากองเรือยุทธการ และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจภาวะวิกฤตสุขภาพจิต รพ.อาภากรฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมฯ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 80 นาย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจให้แก่กำลังพลอย่างทันท่วงที ลดผลกระทบทางด้านจิตใจและมุมมองความขัดแย้งทางความคิด จนทำให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและกลับคืนมาใช้ชีวิตตามปกติ

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การบรรยายให้ความความรู้ ในเรื่องความเครียดและการปรับตัว การประเมินภาวะสุขภาพจิตใจ และแบ่งกลุ่มย่อยทำกิจกรรม Self Help Group และการฝึก Relaxation Technique