วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ข่าวแดนใต้

กลุ่มผู้หญิงเพื่อสันติภาพ เดินหน้าเวทีสร้างความเข้าใจกระบวนการพูดคุยสันติสุข แสดงจุดยืนประณามเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ

ที่ห้องประชุม อบต.ลูโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (6 พ.ย.62) สมาคมประชาสังคมนราธิวาส  นางพารีดะห์ อาลีซู หัวหน้าโครงการ ให้ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการพูดคุยสันติสุข จ.นราธิวาส ซึ่งสนับสนุนโดย ศอ.บต. ส่งเสริมบทสตรี ในการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องสันติภาพ ที่เป็นโครงการที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่ไม่มองข้ามพลังสตรีชายแดนใต้ ในการนี้ได้มีกลุ่มสตรี จากพื้นที่ อ.ยี่งอ กว่า 150 คน เข้าร่วม เสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะ ในกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้กลุ่มสตรี อ.ยี่งอ ได้เสนอแนะ ขอพื้นที่ปลอดภัย เด็ก สตรี และผู้บริสุทธิ์ ปัญหาปากท้อง และราคาพืชเกษตร การพยุงราคาให้ประชาชน อยู่ดีกินดี การยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน หรือ ใช้กฎหมายพิเศษ อย่างระมัดระวังกรณีจำเป็น ตลอดจนความเป็นธรรม และความข้าวของเจ้าหน้าที่ใน ขนมธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี คนท้องถิ่น ฯลฯ

หลังเสร็จสิ้นเวทีเสวนา นางพารีดะห์ อาลีซู ในฐานะ แกนนำสตรีจังหวัดนราธิวาส พร้อมแกนนำสตรีชายแดนใต้ ได้กล่าวประณาม เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ ลำพะยา จ.ยะลา ทำให้ ชรบ.เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายว่า สตรีชายแดนใต้ ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เพราะการสูญเสียของคนในครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหา แม่หม้าย เด็กกำพร้า มากมาย กลุ่มสตรีเพื่อสันติภาพ ขอยืนยันว่า ขอสนับสนุนกระบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุขชายแดนใต้ และใช้แนวทางสันติวิธี เพื่อนำมาซึ่งความสงบสุข สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมั่นคง

รพี มามะ นราธิวาส-รายงาน