ผู้บริหารร้านอาหารอาลีบาบา นำพนักงาน ร่วมแจกอาหารแก่คนตกงาน

ที่ บริเวณด้านหน้าร้านอหารอาลีบาบา ถนนพัทยากลาง นาย Paramjit Singh Grover ผู้บริหารร้านอาหารอาลีบาบา พร้อมพนักงาน ได้ร่วมกันแจกอาหาร ให้แก่ประชาชนที่ตกงาน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด -19 ทำให้กิจการต่าง ๆถูกยกเลิกการจัด อีกทั้งธุรกิจต่าง ๆ มีการปิดกิจการ ส่งผลให้พนักงานจ้าง และลูกจ้างต่างตกงาน ขาดรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทางผู้บริหารร้านอาหารอาลีบาบาและพนักงานจึงขอเป้นส่วนหนึ่งในในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้วิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่ตกงาน

โดยการจัดแจกอาหารอินเดีย จำนวน 200 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ซึ่งได้มีการจัดแจกอหารมาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา และทำการแจกไปจนถุงวันที่ 13 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 9 วัน วันละ 200 กล่อง ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป และในวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดนาย Paramjit Singh Grover ผู้บริหารร้านอาหารอาลีบาบา ครบรอบ 84 ปี ทางร้านจะมีการเพิ่มจำนวนอาหารมาแจกจ่ายให้ประชาชนจาก 200 กล่อง เป็น 500 กล่องในวันดังกล่าวอีกด้วย