“สนธยา” ชี้ชลบุรี เข้า 3 หลักเกณฑ์การปรับแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ใหม่ ลั่นหากรัฐไฟเขียวพร้อมจัดซื้อวัคซีนเอง

หลังจากที่ประชุม ศบค.เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีมติขอให้ชะลอการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมไปก่อน นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการ เลขาธิการ สมช.ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค.ให้มีการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่ จากเดิมจัดสรรวัคซีนตามโควตาการจอง ปรับมาเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์อื่นขึ้นมาในเรื่องของการกระจายวัคซีน คือ 1.หลักเกณฑ์การระบาดของโรคระบาดมาก จัดสรรมาก 2.หลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ 3.กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อลดการแพร่ระบาด เช่น ผู้ขับรถสาธารณะ ครู ฯลฯ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2564 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรวัคซีนใหม่โดยให้ยึดหลัก 3 หลักเกณฑ์ของการจัดสรรวัคซีน คือ 1.หลักเกณฑ์การระบาดของโรคระบาดมาก จัดสรรมาก 2.หลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ3.กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อลดการแพร่ระบาด เช่น ผู้ขับรถสาธารณะ ครู ฯลฯ ซึ่งทั้ง 3 หลักเกณฑ์นั้นพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 อยู่แล้ว ทั้งกลุ่มเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่จะต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาด และมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดให้ได้เพียงพอตามเป้าหมายที่ ศบค.กำหนดและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลและศบค.

นายสนธยา กล่าวอีกว่า ส่วนการจัดซื้อวัคซีนนั้นเมืองพัทยาพร้อมจัดซื้อวัคซีนโควิดเองโดยมีการจัดเตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในระลอกแรกแล้ว เพียงรอรัฐบาลเปิดไฟเขียวให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล และที่สำคัญไปกว่านั้น หลังจากที่มีการปรับแผนกระจายวัคซีนโดยยึด 3 หลักเกณฑ์เชื่อว่าจะทำให้การกระจายวัคซีนครั้งนี้จะสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม 3 หลักเกณฑ์ที่ ศบค.กำหนดไว้