เจ้าของหอพักเมืองพัทยาน้ำใจงาม งดค่าเช่าห้องจนกว่าสถานการณ์สู่ภาวะปกติ

จากสถานการณ์การระบาดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงเป็นสถานการณ์ที่คนไทยทุกคนต้องเผชิญอยู่ ท่ามกลางกิจกรรมต่าง ๆต้องเลื่อนและงดจัด ธุรกิจเริ่มทยอยปิดกิจการลง บ้างธุรกิจต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเป็นจำนวนมาก จนเกิดความเครียด วิตกกังวลในสังคมอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับให้แรงงานที่หาเช้ากินค่ำ ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

ผู้สื่อข่าวได้รับการปิดเผยจาก นายมโนช หนองใหญ่ เจ้าของห้องพักในพื้นที่เมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ทำให้พนักงานโรงแรม พนักงานบาร์เบียร์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้มีการปิดตัวลงหลายที่ นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้มีการคำสั่งประกาศปิดโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยาทุกแห่ง ทำให้พนักงานที่ที่เช่าห้องพักในเมืองพัทยาต่างต้องตกงาน และมีหลายคนที่จะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาตัวเอง หากมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายคนจากเมืองพัทยาไปยังถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้จึงได้คิดว่าอะไรที่จะสามารถแบ่งเบาภาระผู้เช่าหอพักได้บ้าง ซึ่งตัวเองก็มีห้องพักอยู่ทั้งในเมืองพัทยาและรอบนอกเมืองพัทยา ด้วยการไม่เก็บค่าเช่ากับผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เพียงแต่ให้จ่ายเพียงค่าน้ำและค่าไฟ เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้เช่าไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19จะดีขึ้น ซึ่งการไม่เก็บค่าเช่าห้องพักกับผู้เช่านั้นคิดเพียงว่าช่วยกันแบ่งเบาภาระให้คนเหล่านี้ไปก่อน ดีกว่าปล่อยให้เขากลับไปยังภูมิลำเนาไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางและหากสถานการณืดีขึ้นทุกอย่างก็กลับมาเริ่มใหม่อีก สำหรับที่ผ่านมาค่าเช่าหหอพักจะคิดค่าเช้าตั้งแต่ราคา 2,500-3,000 บาท ต่อเดือน สามารถเข้าพักได้ห้องละ 3 คน.