-covid-19ชุมชน

เมืองพัทยาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อซ้ำ ตามพื้นที่เสี่ยง เพิ่มความมั่นใจ

ที่บริษัทโสภณ เคเบิ้ล ที.วี.พัทยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามสถานที่ๆมีผู้คนไปใช้บริการหนาแน่น และมีนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเช้าวันนี้ทางเมืองพัทยา ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริษัทโสภณเคเบิ้ล ที.วี.พัทยา หลังจากที่พบว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆ มีความเสี่ยง เนื่องจากว่าในแต่ละวังพนักงานต้องรับบริการต้อนรับ สมาชิกที่มีทั้งชาวต่างชาติและคนไทย ซึ่งก็พบว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

นอกจากนี้ในส่วนของแผนกข่าว และสตูดิโอ ทางเมืองพัทยาก็ได้ให้ความสำคัญ ในการเดินหน้าในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากว่าในแต่ละวันผู้สื่อข่าวต่างเดินทางไปทำข่าวในพื้นที่ๆมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเชื้อโรคอาจจะติดมาตามลำตัวหรือรองเท้า ดังนั้นการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจึงเป็นการทำลายเชื้อโรคที่อาจจะแฝงอยู่ตามพื้น หรืออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ซึ่งอาจจะเข้าไปในร่างกายได้หากเราสัมผัสแล้วเผลอไปหยิบจับอาหารรับประทาน

ดังนั้นในวันนี้ทางเมืองพัทยาจึงได้เดินหนาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงแบบปูพรมทั่วเมืองพัทยา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อจะได้ไม่มีตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19เพิ่มในพื้นทีเมืองพัทยา