-การเมือง

“นคร ผลลูกอินทร์”ลงพื้นที่หนองใหญ่บ้านเกิดชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 และ 30 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา นายนคร ผลลูกอินทร์ ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมายเลข 1 ทีมเรารักษ์ชลบุรี ,นายวิเชษฐ์ หนองใหญ่ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นางอุบลรัตน์ ช่วงโชติ รองประธานชุมชนหนองใหญ่บ้านบน, นายบรรทม หนองใหญ่ รองประธานชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง และทีมงานเดินทางไปพบปะประชาชนที่ชุมชนบ้านหนองใหญ่บ้านล่าง, หนองใหญ่บ้านบน, สุขุมวิม37 และหมู่บ้านรักษ์

 พร้อมกันนี้ ยังประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง ในการเลือกตั้งนายกและสมกชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี)ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00น – 17.00น.