-covid-19ศาสนา/วัฒนธรรม

พระยังผวาโควิด-19! วัดเขาไม้แก้ว ประกาศงดออกบิณฑบาต ให้แม่ครัววัดจัดถวาย-ห้ามฉันร่วมกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่พบว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทั้งในส่วนของภาพรวมทั่วโลก และในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าหลายๆฝ่ายจะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม โดยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นี้ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และวิถีปฏิบัติในหลายภาคส่วน รวมไปถึงคณะสงฆ์ไทย

พระครูสุนทรรัตนาภิรม เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว เผยว่า ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคที่หลายคนหวาดกลัวและไม่อยากให้ตัวเองติดเชื้อ เพราะหากเป็นแล้วและร่างกายไม่สามารถต้านไวรัสได้ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งในคนหลายกลุ่มต่างก็มีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อกันหลากหลายวิธีการ แต่ในส่วนของคณะสงฆ์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ไม่รู้ว่าใครติดเชื้อมาแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาการเดินบิณฑบาต ที่พระสงฆ์ต้องไปพบเจอกับบุคคลหลากหลาย รวมถึงอาหารทีได้รับบิณฑบาตมานั้น บางทีก็ไม่รู้ว่าผู้ที่ปรุงอาหารมาจำหน่าย มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน อาหารที่ได้รับบิณฑบาตมานั้นพระสงฆ์ก็ต้องฉัน เพราะเป็นอาหารที่ญาติโยมถวายมา จะปฏิเสธไม่ได้ แต่เนื่องจากเชื้อโควิด-19 เป็นเชื้อที่มองไม่เห็นและประมาทไม่ได้

เจ่อาวาสวัดเขาไม้แก้ว กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการลดผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ทางวัดเขาไม้แก้วจึงประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน ในเรื่องการงดเดินบิณฑบาตในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรค โดยทางวัดจะจ้างแม่ครัวประจำที่วัด เพื่อประกอบอาหารให้พระสงฆ์ฉัน โดยพระสงฆ์แต่ละรูปจะเดินออกมารับอาหารใส่บาตรโดยมีแม่ครัวตักถวาย แล้วแต่ละรูปจะแยกย้ายกันไปฉันที่กุฏิ ไม่มีการรวมกลุ่มหรือฉันอาหารร่วมวงกันแต่อย่างใด งดการรวมกลุ่ม ลดการติดเชื้อ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในช่วงนี้หากพุทธศาสนิกชนท่านใดต้องการทำบุญสามารถถวายอาหารแห้ง อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ หรืออาหารสด เพื่อให้แม่ครัวนำไปปรุงอาหารให้พระสงฆ์ได้ฉัน ส่วนมาตรการงดรับบิณฑบาตนี้จะสิ้นสุดเมื่อใดนั้น คงจนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้น.