เมืองพัทยา ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ โรงเรียนเมืองพัทยา7 สร้างความปลอดภัยรับเปิดเทอม

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้นายปรีชา ค้าขาย คณะกรรมงาน นำเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ป้องกันกิ่งไม้หักโค่นทับหลังคาอาคารเรียน ทรัพย์สินของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คุณครูและบุคลากรภายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ ต้อนรับเปิดภาคเรียน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ตัดกิ่งไม้ โดยเน้นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาระสายไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเป็นที่ภายในโรงเรียนไปแล้วบางส่วน ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 วัน

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน ครู และผู้แก่ครองโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา.