-covid-19ชุมชน

ระดมล้างตลาดโรงโป๊ะ ป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19

ที่ตลาดโรงโป๊ะ (27 มีนาคม 2563) เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วย หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางงละมุง อสม. จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดตลาด สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน และเป็นการฆ่าเชื้อโรคเนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนพื้นผิวของวัตถุต่างๆ เป็นเวลา 1- 3 วัน พื้นผิวที่อาจสัมผัสปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องได้รับการความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ซึ่งพื้นที่ในตลาดถือว่าเป็นพื้นที่ที่สะสมเชื้อโรค และเป็นสถานที่รับคนหลากหลาย

นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังมีการจำหน่ายอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน ดังนั้นในเรื่องของความสะอาดถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องมาเป็นอันดับ 1 ดังนั้นในวันนี้ทางเทศบาลตำบลบางละมุงจึงได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดอย่างเข้มข้น ทั้งในส่วนของพื้นผิวตลาด ต้นไม้ ราวจับ เสาไฟ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ว่าพื้นที่ตลาดโรงโป๊ะถึงแม้เป็นสถานที่เปิดก็ไม่เป็นสถานที่ๆเพาะเชื้อแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาด สวมใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกมาจำหน่ายอาหารอีกด้วย.