-covid-19บริหารท้องถิ่น

ปลัดเมืองพัทยาฟิวส์ขาดพบป่วยโควิด-19 พัทยา ยอดพุ่ง สั่ง รพ.เมืองพัทยา ทำห้องตรวจเฝ้าระวังเพิ่ม

                จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทั่วโลกออกมาตื่นตระหนกพร้อมหามาตรการป้องกันกันอย่างเข้มข้น โดยในส่วนของเมืองพัทยา เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจนสร้างผู้ป่วยรายใหม่แล้วนั้น

                ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. เมืองพัทยาได้จัดประชุมคณะทำงานตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัดชลบุรี ที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังพบว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเริ่มมีปัญหาการลุกลามและแพร่ระบาดมากขึ้น

               นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่าหลังจากทั่วประเทศมีการออกมาจัดการควบคุมการแพร่เชื้อก็พบว่ามีแนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนมาก แต่ทว่าในส่วนของเมืองพัทยานั้นยังไม่พบว่ามีคุมเข้มต่อมาตรการจากทางภาครัฐมากเท่าไรนัก ซึ่งยังถือว่ายังมีการปฏิบัติที่หละหลวมอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานสาธารณสุขที่ล่าสุดพบว่าได้ รับการรายงานว่าปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยามีผู้ป่วยที่เข้าข่ายการติดเชื้อโควิด-19 สูงถึง 7 ราย แต่กลับไม่มีการรายงานข้อมูลที่เท็จจริงต่อผู้บริหาร ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้สถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น และถือว่าเป็นที่เรื่องที่ไม่ควรปิดบังเพื่อให้ประชาชนได้รู้พิกัดและทำการเฝ้าระวังตัวอย่างรัดกุม ซึ่งได้มอบหมายให้ไปทำการตรวจ สอบอย่างเร่งด่วนแล้ว

               นายสุธรรม กล่าวต่อไปว่าเมื่อเกิดปัญหาและการแพร่ระบาดใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เมืองพีทยาจึงจำเป็นต้องแจกแจงอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้าใจและเน้นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเข้มข้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากหลายเรื่องยังไม่มีความชัดเจนด้านการให้ความร่วมมือจึงต้องเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้

                ทั้งนี้จะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวลงทำการตรวจสอบว่าในเขตเมืองพัทยา ยังมีสถานประกอบการใดที่ยังคงฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะแหล่งที่มีการชุมชนและมั่วสุมของผู้คนจำนวนมาก อย่าง สนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง ที่ยังคง เปิดให้บริการอยู่ โดยให้เร่งจัดการประชาสัมพันธ์และแก้ไขจริงจัง ทั้งในส่วนของตลาดสดและตลาดนัด ที่ต้องเสริมมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการกำหนดให้มีการจุดเข้าออกทางเดียวเพื่อความสะดวกต่อการคัดกรองตรวจวัดและสุ่มตรวจผู้เข้าข่ายความเสี่ยง การจัดรถประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและการป้องกันโรคที่ถูกต้อง ขณะที่สถานที่ราชการต้องจัดตั้งหน่วยคัดกรองและมีคำสั่งห้ามให้ผู้ติดต่อราชการ รวมถึงข้าราชาร ลูกจ้าง จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์การป้องกันประจำกาย เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือเจลล้างมือ โดยหากไม่ดำเนิน การก็จะไม่อนุญาตให้มาติดต่อราชการได้ รวมทั้งถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มทุกชนิดที่ลดการใช้ภาชนะร่วมกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

                อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์นี้เมืองพัทยาจะมีการจัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างจริงในทุกสัปดาห์ เพื่อให้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะไม่อนุญาตให้เข้าในอาคารอย่างเด็ดขาดด้วยเช่นกัน