-กองทัพเรือข่าวแดนใต้ชุมชน

กองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ 20 ลำ ช่วยระบายน้ำในคลองสทิงหม้อลงสู่ทะเลสาบสงขลา

กองทัพเรือโดย หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ส่งเรือผลักดันน้ำจำนวน 20 ลำ พร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ มาถึง จว.สงขลา ตามที่ได้ประสานจาก จว.สงขลาผ่านทัพเรือภาคที่ 2 ขอเรือผลักดันน้ำช่วยระบายน้ำในคลองสทิงหม้อ ซึ่งระบายได้ช้า และมีมวลน้ำจากฝนตกหนักสมทบ ส่งผลให้เกิดสภาวะอุทกภัยอย่างรุนแรงในอำเภอสิงหนคร จว.สงขลา โดยเรือผลักดันน้ำแต่ละลำสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร

กองทัพเรือและจังหวัดสงขลาวางแผนเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย โดยแบ่งเป็น 2 จุด คือ บริเวณสะพานหัวขี้เหล็ก และสะพานบ้านพร้าว อำเภอสิงหนคร จว.สงขลา จุดละ 10 ลำ รวม 20 ลำ ซึ่งจะช่วยผลักดันน้ำจากคลองสทิงหม้อ รวมวันละ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร ลงทะเลสาบสงขลา