วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

PEA เปิดโครงการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid @เกาะล้าน เมืองพัทยา

บริเวณจุดชมวิว หาดตาแหวน เกาะล้าน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสมศักดิ์ สำราญราษฎร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลางจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ตรวจตรา ซ่อมแซม แก้ไขจุดเสี่ยง ในระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการ (Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid) โดยมีชมรมศิษย์เก่านักเรียนช่าง กฟก.2 และศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 เข้าร่วม

นายเดชา ขาวดารา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกาะช้าง กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ยกระดับขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน ลดสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อผู้ใช้ไฟฟ้ามีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น จึงจัดโครงการตรวจตรา ซ่อมแซม แก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าแบบบูรณาการ (Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid) ในพื้นที่เกาะล้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละประมาณ 5,000-7,000 คนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นทุกปี ปัจจุบันรับไฟฟ้าวงจรระบบจำหน่ายแรงสูงผ่านเคเบิลใต้น้ำ ระยะทาง 8 กิโลเมตร 1 วงจรจากสถานีพัทยาใต้ 1 ปริมาณโหลดเฉลี่ยประมาณ 4.1 เมกกะวัตต์ พบปัญหาต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายหลายจุด จำเป็นที่ต้องปรับปรุงก่อนช่วง High Season ของเกาะล้าน คือช่วงเดือนเมษายน PEA จึงมีการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า เพื่อหาความผิดปกติของระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นำพลังงานไฟฟ้าไปสู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและส่งมอบความสุขให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้ไฟฟ้า ในการส่งต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

สำหรับการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการระดมทีมงานฮอทไลน์ จำนวน 4 ชุด ทีมงานพนักงานช่างไฟฟ้า มาร่วมปบัติงาน ประกอบไปด้วย งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ 5 จุด, งานแก้ไข Partial Discharge 5 จุด, งานแก้ไขจุดร้านต่าง ๆ จำนวน 6 จุด, งานสับเปลี่ยน Tie Wire เป็น Cover Tie Wire จำนวน 44 ต้น, งานซ่อมสายแรงสูง 8 จุด