+ศาสนา/วัฒนธรรม

คนไทยเชื้อสายจีนร่วมอธิษฐานไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยเร็ว

ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่13 มี.ค.2563 นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พงไล้ซาจับซาเซียวเกาะพร้อมคณะกรรมการของสมาคม ได้จัดงานวันคล้ายวันเทวะสมภพเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวอำเภอศรีราชาและชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือ โดยจัดให้มีการสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดพิธีสวดมนต์ของพระสงฆ์จีน เป็นการสมโภชวันเทวะสมภพเจ้าแม่กวนอิม

นอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมงานยังอธิษฐานให้คนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้คลี่คลาย โดยขอให้ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวสู้ๆ และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน สถานการณ์คลี่คลายให้ได้โดยเร็ว ด้วยการจับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้าฟัน ฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคน
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี