วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+คุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

นอภ.บางละมุงประชุมคณะทำงานฯ แนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีที่ 4 จำนวน 365 ราย

ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (6 มี.ค.2567) นายวีกิจ มานะโรจน์กิจนายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีที่ 4 ซึ่งเป็นการหารือแนวทางการชดเชยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 โดยแบ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประมงเรือเล็ก จำนวน 302 ราย

ประกอบด้วย กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง, กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง, กลุ่มประมงบ้านบางละมุง, กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง, กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3, และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ, กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ จำนวน 96 ราย และกลุ่มผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่และกลุ่มประมงเรือเล็ก จำนวน 33 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 365 ราย

นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ทำการออกสำรวจกลุ่มประมงพื้นบ้านที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ซึ่งในปี 2567 ได้รวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวนทั้งสิ้น 365 ราย ทั้งหมดจะได้รับเงินชดเชยเยียวยา รวมระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2564 – 2567 และเงินชดเชยเยียวยาขณะฟื้นฟูสภาพทะเลอีก 2 ปี คือปี 2568 – 2569