พิษโควิดลามถึงวัด คนทำบุญลด แต่มีรายจ่ายเหมือนเดิม วอนรัฐมีมาตรการช่วยเหลือ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากจำนวนผู้ตดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกวัน แม้แต่ในรวมถึงจังหวัดชลบุรี และจากการมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รัฐบาล โดยศบค.กำหนดออกมา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกสาขาอาชีพ ภาคธุรกิจต่างได้รับผลกระทบถ้วนหน้า รวมไปถึงวัดวาอาราม ที่เห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระครูสุนทร รัตนภิรม เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแวดวงคณะสงฆ์ขณะนี้ว่า ตอนนี้หลายๆ วัด งดให้พระภิกษุสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตรแล้ว เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่ว ทางวัดสอบถามญาติโยมว่าจะงดออกเดินบิณฑบาตรในช่วงนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ญาติโยมส่วนใหญ่เห็นด้วย และได้เปลี่ยนวิธีการทำบุญจากตักบาตร มาถวายอาหารที่วัด หรือนำวัตถุดิบ อาทิ เนื้อหมู ไข่ไก่ ผักต่างๆมาถวาย เพื่อให้แม่ครัวที่วัดจัดทำอาหารถวาย 2 มื้อ เรียกว่าเรื่องของภัตตาหารนั้นไม่ขาด ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนที่มีให้ต่อพระพุทธศาสนา นำอาหารมาถวายที่วัดกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนวัดอื่นๆ ยังมีบางวัดที่พระยังออกเดินบิณฑบาตร แล้วแต่มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของแต่ละวัด

พระครูสุนทร กล่าวอีกว่าแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ และค่าไฟ ที่ตามวัดต่างๆ ยังคงต้องรับผิดชอบอยู่ ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดมากี่ระลอกก็ตาม ทางวัดไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอะไรเหมือนภาคประชาชน ที่ผ่านมาทางวัดก็ได้จ่ายค่าไฟตรงตามเดือน เนื่องจากที่ผ่านมาพอจะมีที่ได้จากการทำบุญของญาติโยม ที่ร่วมทำบุญให้วัดในการจัดงานประจำปีบ้าง วันเข้าพรรษาบ้าง หรือวันพระ แต่ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ยังไม่ดีขึ้น อีกทั้งกิจกรรมทางศาสนาส่วนใหญ่ถูกงดลงไปกว่า 2 ปีแล้ว ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขณะนี้วัดในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบ ที่ผ่านมาประชาชนได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการตกงานบ้าง หรือสถานประกอบการไม่สามารถที่จะเปิดได้บ้าง แต่ในส่วนของวัด ยังคงต้องเสียค่าน้ำและค่าไฟในราคาเดิมตามจริงที่ใช้

เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว ระบุว่าตอนนี้หลายวัดเริ่มค้างค่าไฟบ้างแล้ว บางเดือนการไฟฟ้าโทรมาเตือนให้จ่ายค่าไฟ เพราะค้าง 2 เดือน พอเข้าสู่เดือนที่ 3 เริ่มมีการโทรมาตาม เป็นไปได้อยากจะให้ภาครัฐมีนโนยบายช่วยเหลือวัดในเรื่องค่าน้ำค่าไฟบ้าง ไม่มากก็น้อย จะเป็นการงดเว้นค่าไฟ- ค่าน้ำ หรือลดค่าน้ำ- ค่าไฟ 50 เปอร์เซ็นต์ก็ยังดี เพราะทางวัดไม่มีรายได้อื่นนอกจากญาติโยมเข้ามาทำบุญ จึงอยากฝากเรื่องนี้ให้ภาครัฐพิจารณา ส่วนมาตรการในการประหยัดไฟประหยัดน้ำ ที่วัดตอนนี้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ใช้ไฟเท่าที่จำเป็น เพื่อลดค่าไฟในแต่ละเดือน โดยวัดเขาไม้แก้ว มีพระจำพรรษา 18 รูป รายจ่ายค่าไฟอยู่ที่ประมาณ17,000 -20,000 บาทต่อเดือน ส่วนวัดขนาดใหญ่ ค่าไฟและค่าน้ำก็จะเพิ่มเป็นเท่าตัว