+ข่าวแดนใต้

สมาคมประชาสังคมนราธิวาส จับมือ ศอ.บต.จัดเวทีรับฟังแกนนำสตรีตากใบ เพื่อสันติสุขชายแดนใต้

ที่อาคารห้องประชุม อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส (5 พ.ย.62) สมาคมประชาสังคมนราธิวาส ได้จัดโครงการ ให้ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุย สันติสุข ให้กับแกนนำสตรี ในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยมีนายอัศวมันส์ บินยูโซะ นายกสมาคมประชาสังคมนราธิวาส นายมัจมุดดีน อูมา ที่ปรึกษาสมาคมประชาสังคมนราธิวาส อดีต ส.ส.จังหวัดนราธิวาสหลายสมัย นักวิชาการ ร่วมให้ความรู้กระบวนการสร้างสันติสุข ซึ่งมีกลุ่มสตรีระดับแกนนำ ในพื้นที่อำเภอตากใบ เข้าร่วมเสวนากว่า 100 คน ร่วมรับฟัง ข้อเสนอแนะปัญหา สตรี ต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ หรือสันติสุข

นายนัจมุดดีน อูมา ที่ปรึกษาสมาคมประชาสังคมนราธิวาส กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติสุข ให้กับสตรีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สมาคมภาคประชาสังคมนราธิวาส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สมาคม จัดเวทีเพื่อสตรี ร่วม 5 เวที คือ พื้นที่สตรี อ.เมือง ตากใบ ยี่งอ เจาะไอร้อง และ อ.บาเจาะ

นายนัจมุดดีน กล่าวด้วยว่า ต้องยอมรับความจริงว่า สถานการณ์หลังมีเหตุความไม่สงบต่อเนื่อง 15 ปี สตรีเริ่มมีบทบาทมากขึ้น แต่เทียบในปัจจุบันบทบาทสตรีที่เคลื่อนไหวต่อกระบวนการสันติภาพก็ยังคงน้อยอยู่ ศาสนาอิสลามเองได้กล่าวถึง บทบาทและเชิดชูความสำคัญของสตรี ดังนั้น นับปัจจุบันและอนาคต รัฐจะต้องสนับสนุนเสริม สตรีที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ให้มีพลังและสร้างเครือข่ายกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมสันติภาพ หรือสันติสุขให้มากขึ้น เพราะการสูญเสียจากสถานการณ์บุคคลเหล่านี้ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สมควรที่รัฐต้องให้สำคัญให้มากกว่าที่เป็นอยู่ พร้อมเปิดโอกาสให้สตรี ได้มีบทบาทในทุกมิติ ทั้งการเมือง ครอบครับ สังคม วิกฤติความขัดแย้ง ตลอดจนการกระบวนการพูดคุยสันติภาพ โดยเฉพาะการพูดคุยสันติสุขที่จะมีขึ้น กับกลุ่มขบวนการ หรือผู้เห็นต่าง ที่มี พลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าพูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของไทย ควรทบทวน ให้มีแกนนำกลุ่มสตรีเพื่อสันติภาพ หรือสันติสุข ให้มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 2-3 ที่นั่ง จาก 15 กลุ่มพูดคุยสันติภาพของไทย ซึ่งมั่นใจว่า สตรีมีศักยภาพ และมีความสามารถแก้ปัญหาได้ไม่แพ้ผู้ชาย

ขณะที่นางพารีดะห์ อาลีซู หัวหน้าโครงการ ให้ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการพูดคุยสันติสุข จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ในฐานะกลุ่มแกนนำสตรี ต้องขอบคุณ ศอ.บต.ที่ให้สนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมบทสตรี ในการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องสันติภาพ ซึ่งนับว่า เป็นโครงการที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่ไม่มองข้ามสตรี แต่ถ้านับโดยรวม โครงการที่รัฐสนับสนุน หรือส่งเสริม ยังน้อยอยู่ แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และจากกาจัดโครงการและกิจกรรม จะเห็นว่า สตรีในพื้นที่ มีความกระตือรือร้น และมีการขับเคลื่อน ที่อยากรับรู้สถานการณ์ และการแก้ปัญหาจะไปในทิศทางใด ข้อเสนอสตรี ที่พบบ่อย คือ พื้นที่ปลอดภัย ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และกลุ่มเป้าหมายอ่อนแอ ปากท้องประชาชน ปัญหายาเสพติดเป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องกระบวนการพูดคุยสันติภาพ กับฝ่ายคิดต่างกับรัฐ ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาล ให้แกนนำสตรี ทีทำงานสันติภาพ ได้มีบทบาท เข้าร่วมการพูดคุยสันติภาพด้วยจะดีที่สุด เพราะเชื่อมั่นว่าสตรี มีความละเอียดอ่อนและมีศักยภาพ ต่อการแก้ปัญหาความรุนแรงได้อย่างแน่นอน

สำหรับเวที โครงการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกระบวนการพูดคุยสันติ จ.นราธิวาส ได้จัดเวทีรับฟัง การบรรยาย และพร้อมฟังข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมแหล่งข้อมูล เสนอไปยัง ศอ.บต.และคณะพูดคุยสันติภาพต่อไป
รพี มามะ นราธิวาส รายงาน