วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
ศาสนา/วัฒนธรรม

ครอบครัวศักดิ์เจริญ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุทธาวาส

ที่ วัดสุทธาวาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายบรรพ ศักดิ์เจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทบรรพตคอนสตัคชั่น แอนด์ ซับพลาย จำกัด นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมี พระมหาถาวร ฐานะวะโร เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นผู้รับผ้ากฐินพระราชทาน โดยได้ยอดกฐินรวม 3,071,373 บาท ท่ามกลาง ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่อำเภอบางละมุงร่วมงานทอดกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก และภายในงานยังมีสาธุชนได้ร่วมออกโรงทานถึง 100 กว่าโรงทาน

ทั้งนี้กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

สำหรับวัดสุทธาวาส สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2487 ตั้งอยู่ที่บ้านมาบยายเลีย เดิมชื่อ ทุ่งเตียน ด้วยสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นป่า ชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดินให้สร้างวัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดสุทธาวาส แปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ บนเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 80 ตาราวา สมัยของพระครูวิจิตรธรรมสาร มาเป็นเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสมาศาสนะชั่วคราวให้เป็นถาวรวัตถุที่มั่งคง จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัย และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จนได้รับการประกาศเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนาเมื่อปีพ.ศ.2535 ต่อมาพระครูวิจิตรธรรมสาร ได้มรณภาพ คณะสงฆ์เห็นชอบให้ พระมหาถาวร ฐานะวะโร เป็นเจ้าอาวาสปกครองคณะสงฆ์จนถึงปัจจุบัน