-บริหารท้องถิ่น

ใช้น้ำได้อุ่นใจ! ทม.หนองปรือ ลุยตรวจมาตรฐานน้ำดิบแหล่งน้ำเอกชน

ชลบุรี (6 มีนาคม 2563) นายเบิกชัย นิลปานันท์ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ นำเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล มายังแหล่งน้ำเอกชน หมู่10 เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ หลังจากพบว่าปัจจุบันประชาชนจำเป็นต้องซื้อน้ำดื่มน้ำใช้จากเอกชนกันมากขึ้น เนื่องจากช่วงนี้น้ำดิบจาก 5 อ่างที่การประปาพัทยาใช้ทำน้ำประปานั้น ระดับน้ำลดลงไปมากก จนบางอ่างเก็บน้ำ ไม่สามารถนำน้ำดิบออกมาใช้ได้

นายเบิกชัย เปิดเผยว่า ได้นำเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างน้ำของแหล่งน้ำเอกชนไปตรวจสอบว่าได้ตามมาตรฐานน้ำดิบหรือไม่หากพบว่าความสะอาดไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด จะได้แนะนำปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานต่อไป โดยพบว่าแหล่งน้ำเอกชนในพื้นที่ หมู่10 เป็นแหล่งน้ำฝน ที่เปิดขายในส่วนของน้ำดิบ และน้ำที่ผ่านการกรอง คุณภาพเทียบเท่าน้ำประปา เนื่องจากว่ามีการติดตั้งถังกรอง ถังดักตะกรอง และมีขั้นตอนเสมือนกับการผลิตน้ำประปา ประชาชนสามารถซื้อน้ำมาใช้ได้อย่างสบายใจ.