สภ.บางละมุง เสริมเขี้ยวเล็บ ติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม8จุด

           พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.บางละมุง กล่าวถึงโครงการเซฟตี้โซนในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.บางละมุง นั้นเป็นความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บางละมุง ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพและความละเอียดสูง ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน  โดยจะติดตั้งไว้ที่ป้อมตำรวจจราจรบริเวณชุมชนตลาดนาเกลือ เป็นการเสริมกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิม เพื่อให้การทำงานและสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            การดำเนินการนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟสแรกจะติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณเขตพื้นที่ชุมชนนาเกลือ ตั้งแต่บริเวณสะพานยาวถึงตลาดนาเกลือ ส่วนเฟสที่ 2 ตั้งแต่บริเวณตลาดนาเกลือถึงวัดสว่างฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 8 ตัว โดยงบประมาณในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดมาจากคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บางละมุง จำนวน 70,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้ง และหลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว จะเชิญตัวแทนชุมชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดมาดูการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยจะเปิดใช้งานกล้องวงจรปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มีนาคมนี้