มูลนิธิเทิดทูนธงไทย เดินหน้าทำกิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน”

หลังจากที่ มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร นำโดย นายพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม “คำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน” ร่วมกันร้องเพลงประสานเสียงที่มีเนื้อหาในการสร้างความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ อาทิ เพลงเทิดทูนธงไทย เพลงเปิดใจปรองดอง เพลงธงชาติ เพลงคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน เพลงความหวัง เพลงสัญญา ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,500 คน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น งดงาม มีคุณค่าและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ นายธนเดช ศรีณรงค์ ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย กล่าวว่า ตนเพียงอยากสร้างพื้นที่กิจกรรมเล็กๆ ให้กับต้นกล้าน้อยๆ ของชาติ ให้ได้มีโอกาสแสดงออกเพื่อซึมซับและตระหนักถึงรากเหง้าของความเป็นไทยเชิดชูไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักกตัญญู เสียสละ แบ่งปัน และเหตุผลที่เลือกใช้บทเพลงเป็นสื่อกลางนำพากิจกรรมคงเป็นเพราะบทเพลงเป็นสื่อทีเข้าถึงได้และง่ายต่อการทำความเข้าใจและซึมซับ และถ้าจะถามว่าทำไมต้องเป็นคุณหลง ลงลาย ความจริงคุณหลงถือได้ว่าเป็นหลักในการสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผ่านมาและตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของมูลนิธิค่อนข้างชัดเจนและสมบูรณ์มีจิตอาสาอยู่ในหัวใจและรู้จักแบ่งปันเสียสละกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การที่มูลนิธิฯ มุ่งไปที่เด็กๆ นั้นเพราะเขาเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ อยู่ที่เราจะเติมแต้มสิ่งใดลงไปให้เขาได้เห็น ได้ทำตาม มูลนิธิเทิดทูลธงไทยจึงเน้นคำว่า ต้นกล้าแห่งความดีมาโดยตลอด

นายธนเดช กล่าวอีกว่า งานที่เราทำคือการปลูกต้นกล้าแห่งความดีไปเรื่อยๆ ให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าไปในสายเลือดในจิตใจเน้นปลูกมโนธรรมสำนึกในกลุ่มเด็กๆ ให้เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยให้รู้ที่มาที่ไปของบรรพบุรุษของไทยเรา บทเพลงทุกบทเพลงที่ให้เด็กๆ ร่วมร้องทำกิจกรรมร่วมกันเราหวังว่าเขาจะซึมซับเข้าไปในจิตใจของพวกเขาไม่มากก็น้อย ซึ่งพวกเรามีความเชื่อว่า ถ้าเราช่วยกันปลูกฝังสิ่งดีๆ ลงไปที่เด็กเยาวชน อบรมให้ความรู้จริงจัง บ่มเพราะลักษณะนิสัยดีๆ ให้กับเด็กๆ เน้นให้เขามีความรักชาติเข้าไปในสายเลือดในจิตวิญญาณให้ได้มากที่สุด

“ผมและทีมงานที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่จะช่วยกันทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ แม้เป็นเพียงความหวังเล็กๆ ก็ตาม แต่จะกลายเป็นไวรอลกระจายทั่วทุกอณูของแผ่นดิน ได้เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงเรื่องของความดีมีระเบียบวินัย เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ พวกเราขอเป็นต้นกล้าที่ดีของแผ่นดินตลอดไปครับ” นายธนเดช กล่าว