-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเพิ่มงบช่วยเหลือศูนย์ดูแลหมาจรจัด เล็งแก้ระยะยาวป้องกันหมาล้นพื้นที่

            นายมาโนช หนองใหญ่  รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยแนวทางให้ความช่วยเหลือศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของมูลนิธิพักเพิงสุนัขจรจังหวัดชลบุรีว่าสุนัขจรจัดในพื้นที่เมืองพัทยามีอยู่เป็นจำนวนมาก และขณะนี้ทางมูลนิธิที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดของเมืองพัทยาได้มีการย้ายสถานที่เลี้ยงมาจากตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ มายังพื้นที่หมู่ 10 ต.โป่ง อ.บางละมุง บนพื้นที่ 10 ไร่ โดยมีสุนัขจรจัด 600-700 ตัว ทำให้สถานที่ในการดูแลเกิดความแออัดอยู่บ้าง ที่ผ่านมาเมืองพัทยาดูแลสุนัขจรจัดเป็นอย่างดี จัดสรรงบประมาณในการซื้ออาหาร พร้อมทั้งจัดทีมสัตวแพทย์เมืองพัทยาคอยดูแลสุนัขจรจัดที่อยู่ภายในศูนย์ ทั้งที่มีอยู่เดิมและเข้าไปใหม่

            นายมาโนช กล่าวอีกว่า หลังจากที่มีการย้ายศูนย์มาใหม่ ทำให้ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวยังไม่มีโรงเรือนสุนัขและคอกในการแยกเพศสุนัข เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์สุนัขภายในศูนย์ โดยทางเมืองพัทยาจะส่งวัสดุต่างๆ ในการสร้างโรงเรือนสุนัขไปยังศูนย์ต่อไป ซึ่งหลังจากนี้การดูแลศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หมู่10 ต.โป่ง จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ ทั้งอำเภอบางละมุง เมืองพัทยาและเทศบาลตำบลโป่ง อีกทั้งเมืองพัทยาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม 1.5 ล้านบาท และในปีนี้ได้เพิ่มงบจัดซื้ออาหารให้สุนัขจรจัดเป็นเงิน 1.8 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนสุนัขจรจัดของเมืองพัทยา เพื่อให้สุนัขได้มีอาหารที่เพียงพอ

            รองนายกเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่า ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด หมู่10 ต.โป่ง สามารถรับสุนัขจรจัดเข้าไปดูแลได้เพียง 1,000 ตัว เมืองพัทยาจึงมีแนวคิดว่าสุนัขจรจัดที่อาศัยตามสวนสาธารณะ ต่าง ๆในพื้นที่เมืองพัทยา จะจัดทำหมันสุนัขเพื่อลดการแพร่พันธุ์ ซึ่งตัวไหนที่ทำหมันแล้วก็จะปล่อยให้อยู่พื้นที่นั้น ส่วนสุนัขที่เป็นเพศเมียเจ้าหน้าที่จะดูแลเบื้องต้นก่อน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วในบางพื้นที่