ชุมชน

เปิดเป็นทางการ!เลนจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ประเดิมจัดแข่งมินิมาราธอนโชว์ศักยภาพ

ที่ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง บริเวณริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ( 2 มีนาคม 2563 ) นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรมแข่งขันมินิมาราธอน Pong Mabprachan run 2020 โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง กว่า 2,000 คน พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา, นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิกสภาอบจ.ชลบุรี, นายอนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง และนายรัฐกิจ เฮงตระกูล รองประธานกรรมการบริษัทโสภณ เคเบิลทีวี และสื่อสาร พัทยา จำกัด ท่ามกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ด้วยเทศบาลตำบลโป่ง ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน Pong Mabprachan run 2020 เพื่อหวังที่จะส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ และใกล้เคียงได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้รักสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเทศบาลตำบลโป่ง ตามนโยบายของนายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลอีกทางหนึ่ง หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ชลบุรี และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)นำมาพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เป็นเส้นทางจักรยาน และเส้นทางวิ่ง โดยกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ แยกประเภทการวิ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ฟันรัน 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร, แฟมมิลีรัน 5 กิโลเมตร และ VIP

หลังจากที่การแข่งขันสิ้นสุดลง จึงเป็นพิธีเปิดสนามทางวิ่ง และทางจักรยาน รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี, นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และนายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสนามอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนมากมาย อาทิ นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดชลบุรี, นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง, นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ อพท.3 และนางสาวกฤตนาถ เฮงตระกูล ผู้บริหารบริษัทโสภณ เคเบิลทีวี และสื่อสาร พัทยา จำกัด จากนั้นทั้งหมดจึงได้ร่วมกันชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช ที่ขนเพลงฮิตมาร้องภายในงานสร้างสีสัน และบรรยากาศให้คึกครื้นสนุกสนาน