+บริหารท้องถิ่น

รุดหาสาเหตุน้ำเสียจากเรือนจำพัทยายังมีปัญหา เล็งของบเพิ่มแก้ไขระยะยาว

ที่โรงบำบัดน้ำเสียเรือนจำพิเศษพัทยา (28 กุมภาพันธ์ 2563) นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหลและตัวแทนจากบริษัทวอเตอร์ทรีท เดินทางมาสำรวจน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสียของเรือนจำพิเศษพัทยา หลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่า น้ำเสียที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ยังคงมีกลิ่นเหม็น และมีค่าน้ำเสียเกินมาตรฐาน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับ เรือนจำพิเศษพัทยา จัดหาภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสียมาสำรวจ พร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ปรับการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยจากการทดสอบเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า กลิ่นน้ำเสียเริ่มลดลง แต่ค่าน้ำเสียยังไม่ได้ลดลงตามมาตรฐาน

ผลจากสำรวจพบว่าการติดตั้งเครื่องเติมอากาศนั้นไม่เพียงพอ จำเป็นจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม โดยตัวแทนบริษัทวอเตอร์ทรีท จะนำข้อมูลการใช้น้ำที่ได้จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่เรือนจำ ไปปรับและทำการแก้ไข พร้อมติดตั้งเครื่องมือต่างๆ พร้อมนำเสนอเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และเรือนจำพิเศษพัทยาเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณต่อไป

ด้านนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่าได้เตรียมเขียนแผนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 40 ล้านบาท ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำเสียดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็น เนื่องจากเป็นปัญหาที่สะสมมานาน แต่หากจะใช้งบประมาณของทางเทศบาลอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงต้องประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสียเสร็จสิ้นและเป็นรูปธรรมต่อไป.