-ชุมชนท่องเที่ยว

ตร.ทท.เมืองพัทยา พร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชน-ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตกค้างต้องการกลับประเทศ

พ.ต.ท.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยถึงมาตการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ว่าตำรวจท่องเที่ยวพัทยายังคงบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา รวมถึงประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดคู่ขนานไปกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโควิด-19 โดยได้มีการออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้รับความนิยมและที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถึงแม้ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังมีจำนวนไม่มากเท่าที่ผ่านมา แต่การรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจะต้องใส่ใจตรวจตราและดูแลตลอดเวลา

ทั้งนี้ด้วยสถานที่บางแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการ ทางตำรวจท่องเที่ยวได้ประชาสัมพันธ์พร้อมให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวตามช่องทางต่างๆ ทั้งสายด่วน 155 ที่พร้อมตอบข้อซักถามร้องเรียนกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดเวลา ส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ตกค้างจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้น ไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งหากนักท่องเที่ยวรายใดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆ ที่พักอาศัยอยู่ โดยจะมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับต่างประเทศแต่ประสบปัญหา ทางศูนย์ฯ ก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือประสานงาน ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวจะเป็นศูนย์กลางในการประสานระหว่างสถานทูตให้

สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า ทั้งนี้ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีนักท่องเที่ยวตกค้าง ประมาณ 1,6000 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาติจีนมากที่สุด ซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดชลบุรียังไม่พบการเข้ามาขอความช่วยเหลือของนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกษียณอายุเป็นส่วนใหญ่และยังเป็นนักท่องเที่ยวที่สมรสกับคนไทย เป็นต้น.