วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

แก้ให้แล้ว! ทม.หนองปรือ จัดงบ5.6ลบ. สร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ปากซอยมาบยายเลีย 43 หวังแก้น้ำท่วม-ลดเสียงตะแกรงฝาท่อดัง

ที่บริเวณปากซอยมาบยายเลีย 43 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (26 เมษายน 2567) นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เดินทางมาตรวจสอบการเปิดหน้างานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและผิวจราจร คสล. ช่วงปากซอยมาบยายเลีย 43 ถึงปากซอยมาบยายเลีย 20 หมู่ 6 โดยลักษณะงานเป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 380 เมตร และงานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 8.00-8.50 เมตร ความยาว 380 เมตร รางรับน้ำความยาวรวมทั้งสิ้น 40 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่บ่อพักรวมทั้งสิ้น 3,135 ตารางเมตร ในวงเงินงบประมาณ 5,600,000 บาท โดยมี บริษัท อินทนา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน เริ่มสัญญา 9 มีนาคม 2567 สิ้นสุดสัญญา 14 กันยายน 2567 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 190 วัน

นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนอปรือ เปิดเผยว่า จากการมาดูหน้างานการจัดทำบ่อพัก มีทั้งหมด 3 จุด ในงบประมาณก้อนนี้ ซึ่งทางเทศบาลจะเริ่มทำในจุดที่มีปัญหาและมีผลกระทบกับชุมชนมากที่สุดก่อน คือบริเวณปากซอยมาบยายเลีย 43 จากนั้นค่อยไปทำต่ออีก 2 จุดที่เหลือ คือบริเวณปากซอยมาบยายเลีย 22 และ ปากซอยมาบยายเลีย 24

นายวันชัย กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการออกแบบระบบและการบล็อคน้ำใหม่ทั้งหมด จะไม่เกิดปัญหาการทรุดตัวของถนนจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเหมือนเดิม เพราะจะมีการใส่บล็อคและวางทางน้ำใหม่ทั้งหมด โครงการดังกล่าวหากแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของเสียงฝาตะแกรงท่อที่ดังเนื่องจากการทรุดตัว ที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมานาน และยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย.